Vymáhání pohledávek

V oblasti vymáhání pohledávek poskytuji komplexní právní služby, tj.:

  • posouzení vymahatelnosti pohledávky
  • mimosoudní řešení (kontaktování dlužníka, jednání s dlužníkem, uznání dluhu, dohoda o splátkách)
  • zastupování v soudním řízení
  • zastupování v exekučním řízení
  • uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

Odměna za právní služby v souvislosti s vymáháním pohledávek:

  1. Předsoudní řešení zahrnující první poradu, prostudování věci a sepis výzvy dlužníkovi k plnění před podáním žaloby – dle výše pohledávky a dohody s klientem (od 1.000,- Kč).
  2. Soudní vymáhání pohledávek vč. případné exekuce – výše odměny se řídí výší soudem přiznané náhrady nákladů právního zastoupení (přísudku), které v případě úspěchu hradí protistrana.
  3. Do doby vymožení přísudku, či v případě neúspěchu při vymáhání, hradí klient pouze zálohy na úhradu výdajů advokáta (účelně strávený čas – sazba 1.000,- Kč/h, hotové výdaje, cestovné atd.), které jsou po vymožení přísudku zaúčtovány a v rozsahu, ve kterém jsou kryty přísudkem, vráceny.
  4. Klient hradí soudní poplatek.
ID-10041478

Mgr. Šárka Svobodová, advokátka
ev. č. ČAK: 13968
Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320
PSČ 516 01
telefon: +420736253392
e-mail: svobodova@advokat-rychnov.cz