Pracovní právo

V oblasti pracovního práva poskytuji právní služby spočívající v sepisu smluv, dohod a dalších právních úkonů, právních poradách, uplatňování nároků z pracovněprávních vztahů, zastupování při mimosoudních jednáních a v řízení před soudy.

Zejména se jedná o problematiku:

  • pracovní smlouvy
  • dohody o pracovní činnosti
  • dohody o provedení práce
  • ukončení pracovního poměru (dohoda, výpověď, okamžité zrušení)
  • sporů o platnost výpovědi
  • otázek mzdových nároků a odstupného
  • náhrady škody v pracovním právu
ID-10041478

Mgr. Šárka Svobodová, advokátka
ev. č. ČAK: 13968
Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320
PSČ 516 01
telefon: +420736253392
e-mail: svobodova@advokat-rychnov.cz