Obchodní právo a právo společností

V oblasti obchodního práva poskytuji právní služby spočívající v právních poradách a konzultacích, právních rozborech a analýzách, sepisu a revizi smluv, směnek, posuzování vymahatelnosti a uplatňování nároků z právních vztahů, sepisu návrhů, žalob a jiných podání, zastupování při mimosoudních jednáních, v řízení před soudy a v rozhodčím řízení.

Pro společenství vlastníků jednotek poskytuji zejména tyto právní služby:

  • sepisy rozhodnutí SVJ
  • příprava podkladů pro změny v orgánech společenství vlastníků jednotek (vypracování kompletní dokumentace a podkladů pro rejstřík SVJ, vypracování návrhu na zápis změn do rejstříku SVJ) – 3.500,- Kč
  • vymáhání pohledávek SVJ

 

ID-10041478

Mgr. Šárka Svobodová, advokátka
ev. č. ČAK: 13968
Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320
PSČ 516 01
telefon: +420736253392
e-mail: svobodova@advokat-rychnov.cz