Trestní právo

Právní služby v oblasti trestního práva zahrnují:

  • zastupování poškozených v trestním řízení
  • konzultace a sepis trestních oznámení
  • vypracování písemných podání orgánům činným v trestním řízení
  • zastupování obviněných v přípravném řízení
  • obhajoba obžalovaných v trestním řízení před soudy všech stupňů
  • sepis řádných a mimořádných opravných prostředků (dovolání, stížnost pro porušení zákona, návrh na povolení obnovy řízení), vč. ústavních stížností
  • návrhy na podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu u ostatních trestů, vč. zastoupení v tomto řízení
  • alternativní způsoby ukončení trestního řízení (podmíněné zastavení, narovnání, dohoda o vině a trestu)
  • uplatňování náhrady škody a zadostiučinění za dobu strávenou ve vazbě či za nezákonné trestní stíhání
ID-10041478

Mgr. Šárka Svobodová, advokátka
ev. č. ČAK: 13968
Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320
PSČ 516 01
telefon: +420736253392
e-mail: svobodova@advokat-rychnov.cz