Rodinné právo

V oblasti rodinného práva poskytuji právní služby spočívající v právních poradách, sepisu dohod, návrhů a jiných podání, zastupování při mimosoudních jednáních a v řízení před soudy.

Jedná se zejména o právní služby týkající se:

  • úpravy práv a povinností k dětem (výchova, výživné – stanovení, zvýšení, snížení)
  • dalších vyživovacích povinností – mezi manžely, rozvedenými manžely, příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
  • rozvodu
  • vypořádání společného jmění manželů

 

ID-10041478

Mgr. Šárka Svobodová, advokátka
ev. č. ČAK: 13968
Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320
PSČ 516 01
telefon: +420736253392
e-mail: svobodova@advokat-rychnov.cz