Právo nemovitostí

V oblasti práva nemovitostí poskytuji komplexní právní služby, tj.

  • přípravu a revizi smluv týkajících se nakládání s nemovitostmi (kupní, darovací, zástavní, o zřízení věcného břemene, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví) včetně úschovy peněz a služeb spojených s převody nemovitostí (návrh na vklad do katastru nemovitostí, daňové přiznání)
  • přípravu dalších podání pro katastr nemovitostí (rozdělení pozemků, ohlášení budovy)
  • přípravu a revizi nájemních smluv na pronájem nemovitostí, bytů, nebytových prostor, pozemků

 

 

ID-10041478

Mgr. Šárka Svobodová, advokátka
ev. č. ČAK: 13968
Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320
PSČ 516 01
telefon: +420736253392
e-mail: svobodova@advokat-rychnov.cz