Služby advokátní kanceláře Rychnov nad Kněžnou

Jako samostatná advokátka provozující generální praxi poskytuji klientům služby ve všech oblastech práva České republiky spočívající v právních poradách a konzultacích, právních rozborech, sepisu a revizi smluv, sepisu návrhů, žalob a jiných podání, zastupování při mimosoudních jednáních, v řízení před soudy a správními orgány a v rozhodčím řízení.

Mým cílem je nalézt řešení, které povede k efektivnímu prosazení zájmů klienta v co nejkratší době a s co nejmenšími náklady.

Specializuji se především na níže uvedené právní obory:

Občanské právo
Vymáhání pohledávek
Insolvenční právo
Právo nemovitostí
Rodinné právo
Obchodní právo a právo společností
Pracovní právo
Správní právo
Trestní právo

Aktuálně:

Zastupování v řízení o vydání předmětu úschovy (CENTRUM CONSULTANT FINANCE)

Informace pro klienty (spotřebitele):

Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb, o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů) byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR dne 5.2.2016 pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz

ID-10041478

Mgr. Šárka Svobodová, advokátka
ev. č. ČAK: 13968
Rychnov nad Kněžnou
Sokolovská 1494
PSČ 516 01
telefon: +420736253392
e-mail: svobodova@advokat-rychnov.cz